• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Poniedziałek 30 listopada 2020,
imieniny: Andrzeja i Konstantego

« strona główna

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna:

Na terenie Powiatu Choszczeńskiego nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych wg poniższego harmonogramu:

 

Punkt I Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30.

poniedziałek w godz. 10:00 - 14:00 (pomoc prawna świadczona przez adwokata);

wtorek w godz. 14:00- 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);

środa w godz. 14:00 - 18:00 (pomoc prawna świadczona przez adwokata);

czwartek w godz. 14:00 - 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);

piątek w godz. 14:00 - 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego).

 

Punkt II

Punkt drugi został powierzony Fundacji "Gołębie Serce" z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 33 B. Został usytuowany w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz. Obsługiwany jest przez adwokata i radcę prawnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek - godz. 15:00-19:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12; (Adwokat)

Wtorek - godz. 11:30-15:30 Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11; (Radca Prawny)

Środa - godz. 8:00-12:00 Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2; (Adwokat)

Czwartek - godz. 12:00- 16:00 budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7; (na zmianę Radca Prawny i Adwokat)

Piątek - godz. 12:00-16:00 budynek Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17; (Radca Prawny)

 

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem - art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce gdy porada udzielana jest:

  1. osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
  2. osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się - ustawa z dn.19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Pomoc prawna polega na:

  1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację (obowiązkowo od 2020 roku). Na rok 2019 r. nie złożono wniosku o świadczenie na terenie powiatu choszczeńskiego nieodpłatnych mediacji.

 

Osoby uprawnione: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wymagane dokumenty:

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Termin załatwienia sprawy:

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem nr telefonów:

Punkt I Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzkiej 30. - Tel.: 95 748 89 30

Punkt II usytuowany w gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz Tel.: - 95 748 89 30

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 
 

Załącznik:

Oświadczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie, oraz edukacji prawnej.pdf

 

więcej: http://www.bip.recz.pl

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Listopad 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Galeria fotografii nasz kanał TV
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia