• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Niedziela 08 grudnia 2019,
imieniny: Marii i Wirgiliusza

« strona główna

Gospodarka odpadami


 

Indywidualne numery rachunków bankowych dotyczących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r. ust. 1ab (Dz. U. z 2019r., poz. 2020 ze zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym  dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi utworzone zostały nowe numery kont. Indywidualne numery rachunków bankowych dotyczących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przesłane w odrębnych zawiadomieniach.  

W momencie otrzymania informacji o nowym indywidualnym numerze rachunku bankowego proszę o dokonywanie wpłat wyłącznie na ten rachunek.

Przypominamy o konieczności zmiany numerów rachunków w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych.

 

Burmistrz Recza

Wiesław Łoński

 


Recz, dnia 24 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIE

Zakład Usługowo – Handlowy „ Komunalnik” Sp. z o. o. w Reczu informuje, że z dniem 04 lipca 2019 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 czerwca 2018 roku – SZ.RET.070.4.119.2018.MB.AB Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 26.06.2018 roku. Zgodnie z art. 24f. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. 2017.328 z późn. zm.), zatwierdzona taryfa na okres 36 miesięcy wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wysokość opłat za 1 m³ wody:

RODZAJ CEN
I STAWEK OPŁAT

OBECNA CENA

NOWA CENA W OKRESIE

OD 04.07.2019 R. DO 03.07.2020 R.

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

CENA WODY (zł/m³)

4,08

4,41

4,09

4,42

 

 


 

Recz, dnia 24 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIE

Zakład Usługowo – Handlowy „ Komunalnik” Sp. z o. o. w Reczu informuje, że z dniem 04 lipca 2019 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 czerwca 2018 roku – SZ.RET.070.4.119.2018.MB.AB Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 26.06.2018 roku. Zgodnie z art. 24f. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. 2017.328 z późn. zm.), zatwierdzona taryfa na okres 36 miesięcy wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wysokość opłat za 1 m³ wody i ścieków:

RODZAJ CEN
I STAWEK OPŁAT

OBECNA CENA

NOWA CENA W OKRESIE

OD 04.07.2019 R. DO 03.07.2020 R.

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

CENA WODY (zł/m³)

4,08

4,41

4,09

4,42

CENA ŚCIEKÓW ( zł/m³)

7,50

8,10

7,59

8,20

 


 

Recz, dnia 24 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIE

Zakład Usługowo – Handlowy „ Komunalnik” Sp. z o. o. w Reczu informuje, że z dniem 04 lipca 2019 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12 czerwca 2018 roku – SZ.RET.070.4.119.2018.MB.AB Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 26.06.2018 roku. Zgodnie z art. 24f. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. 2017.328 z późn. zm.), zatwierdzona taryfa na okres 36 miesięcy wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wysokość opłat za 1 m³ ścieków:

RODZAJ CEN
I STAWEK OPŁAT

OBECNA CENA

NOWA CENA W OKRESIE

OD 04.07.2019 R. DO 03.07.2020 R.

 

NETTO

BRUTTO

NETTO

BRUTTO

CENA ŚCIEKÓW (zł/m³)

7,50

8,10

7,59

8,20