• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Sobota 20 lipca 2024,
imieniny: Czesława i Hieronima

« strona główna

Gospodarka odpadami


 

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

źródło: http://bip.recz.pl/strony/menu/deklaracje.dhtml


 

https://kiedysmieci.info/
 
DARMOWA aplikacja z harmonogramem odbioru śmieci w Twojej okolicy.
 

 

 

Kiedy śmieci - Harmonogram online

 

 

 

 

Pobierz:

Harmonogram:

 


Szanowni Mieszkańcy Gminy Recz

Przypominamy, że zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Zamieszkiwanie oznacza rodzaj pobytu osoby cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego w danym okresie, a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce.

Nawiązując do powyższego obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Zamiar stałego pobytu, zameldowanie, wytwarzanie odpadów czy ich ilość nie ma znaczenia. Czasowa nieobecność zobowiązanego, spowodowana np. wyjazdem do bliskich, pobytem w sanatorium, wyjazdem wakacyjnym, pracą za granicą, czy inną pracą charakteryzującą się czasową nieobecnością (np. kierowca samochodu ciężarowego) nie zwalnia od obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarkę odpadami.

W  związku z tym, właściciele nieruchomości, w przypadku których zadeklarowana dotychczas ilość osób zamieszkujących nieruchomość nie jest zgodna ze stanem faktycznym, proszeni są o złożenie stosownej korekty deklaracji nie czekając na wezwanie Urzędu. Korektę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu w godzinach pracy urzędu.

W naszym systemie gospodarowania odpadami ciągle brakuje dużej ilości mieszkańców przez co pozostali ponoszą zwiększone koszty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dlatego też Gmina Recz zawarła porozumienie z Gminą Miejską Świdnik, dotyczące bezpłatnego użytkowania aplikacji wykrywającej niespójności danych w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z innymi składanymi w ostatnim czasie deklaracjami i informacjami do naszych jednostek. Efekt? Nie będzie konieczności podnoszenia opłat za śmieci.

 


 

 


 

Zawiadomienie - chlorowanie wody

https://recz.pl/aktualnosci/chlorowanie_wody 2024

 


 

Informujemy, że z dniem 18 sierpnia 2022 roku wchodzi w życie, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 lipca 2021 roku – SZ.RZT.70.65.2021.RaN Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 


 

 

 

Dodatek węglowy:

 


 

Dodatkowe informacje: https://recz.pl/aktualnosci/CEEB

 


Dodatkowe informacje PSZOK: https://recz.pl/aktualnosci/pokaz/2836.dhtml

 


 

 


 

KOMUNIKAT

Burmistrz Recza  informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczęte zostaną kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.

Pracownicy firmy odbierającej odpady na terenie Gminy Recz sprawdzać będą zawartość pojemników na odpady zmieszane, jak również pojemników i worków do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.

W przypadku stwierdzenia przez pracowników firmy odbierającej odpady nieprawidłowości w tym zakresie odpady nie będą odbierane. Pojemnik/worek oznaczony zostanie naklejką, koloru żółtego zawierającą komunikat o konieczność ponownego posortowania odpadów. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Uchwała: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/GetActPdf

 


 

 

 

 


SEGREGOWANIE TO NIE WYRZUCANIE!

PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE TO NIE ŚMIECI - TO WARTOŚCIOWE SUROWCE!

MOGĄ SIĘ JESZCZE PRZYDAĆ…

Do pobrania:

 


Indywidualne numery rachunków bankowych dotyczących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r. ust. 1ab (Dz. U. z 2019r., poz. 2020 ze zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym  dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi utworzone zostały nowe numery kont. Indywidualne numery rachunków bankowych dotyczących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przesłane w odrębnych zawiadomieniach.  

W momencie otrzymania informacji o nowym indywidualnym numerze rachunku bankowego proszę o dokonywanie wpłat wyłącznie na ten rachunek.

Przypominamy o konieczności zmiany numerów rachunków w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych.

 

Burmistrz Recza

/-/ Wiesław Łoński

 


 

 

ARCHIWUM

 

Dane teleadresowe:

Związek Gmin Dolnej Odry 

ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

Tel/fax 91 461 50 88

726 602 908; 609 602 908

 http://zgdo.eu/ , e-mail: biuro@zgdo.eu


Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami dostarczy niezbędne pojemniki i worki na odpady komunalne!!!

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Lipiec 2024 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze Projekty
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia