• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Poniedziałek 26 września 2022,
imieniny: Justyny i Cypriana

« strona główna

data Nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Recz

data 29-03-2013 • Aktualności

1 lipca 2013 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której celem jest podniesienie poziomu odzysku i recyklingu surowców, jak również materii organicznej pochodzącej z bioodpadów. Wprowadzenie tej ustawy jest konsekwencją konieczności dostosowania przepisów krajowych do dyrektyw unijnych. Gminy zostały zobligowane do wprowadzenia ustawy w życie na warunkach przewidzianych przez ustawę uchwaloną przez obecny Parlament w lipcu 2011r. To właśnie gminy mają do spełnienia trudne i ważne zadania związane z organizacją systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W celu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie podczas obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Reczu zostały podjęte uchwały:

1) UCHWAŁA Nr XXVII/157/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry

2) UCHWAŁA Nr XXVII/158/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

3) UCHWAŁA Nr XXVII/159/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

4) UCHWAŁA Nr XXVII/160/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5) UCHWAŁA Nr XXVII/161/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6) UCHWAŁA Nr XXVII/162/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

7) UCHWAŁA Nr XXVII/163/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz

 

 Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.


Co należy określić w deklaracji ?

Składający deklarację określa sposób prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych mając do wyboru dwie opcje: zbiórkę odpadów w sposób selektywny lub nieselektywny (zmieszany), a także oświadcza czy zagospodaruje odpady zielone na terenie nieruchomości poprzez ich kompostowanie. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki. Segregacja wiążę się z opłatą 9 zł a zbiórka w sposób nieselektywny kosztowała będzie nas 15 zł od jednej zamieszkałej osoby. Płatności dokonywać należy do 15 dnia każdego miesiąca, pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca 2013r. za okres od 1 lipca do 31 lipca 2013r..

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. zakłady pracy), ustala się miesięczne stawki jak w załączniku §3.1 oraz  §3.2 - kliknij by otworzyć załącznik (format pdf).


WZÓR DEKLARACJI DO POBRANIA

(aby pobrać deklarację w formacie doc lub pdf należy kliknąć na ikonę poniżej - doc; pdf )

 

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Załączniki do deklaracji:

  Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Formularz  przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielolokalowych).

 

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali niezamieszkałych.)

 

Deklaracje można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Reczu, przy ul. Ratuszowej 17 w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1.

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać w pok. nr 15 - nr tel. 957654461 wewn. 127

 

Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu, przy ul. Ratuszowej 17 w terminie:

  • do 30 kwietnia 2013 r. - pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
  • 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Deklarację można składać:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Reczu,
  • drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz,

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Recz można kierować na adres: inwestycje@recz.pl Informacje będą również udzielane pod numerem telefonu 957654461 w. 127.

Jak wypełnić deklarację ? - Instrukcja (pdf)


DROGI MIESZKAŃCU!

PAMIĘTAJ, ŻE OBECNA UMOWA PODPISANA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NIE WYGASA AUTOMATYCZNIE Z DNIEM 1 LIPCA 2013 R. I NALEŻY JĄ WYMÓWIĆ ZGODNIE Z ZAPISAMI TEJ UMOWY, ABY W MOMENCIE WEJŚCIA W ŻYCIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NIE PONOSIĆ DODATKOWYCH KOSZTÓW

 

 Wzór wypowiedzenia umowy

 

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Wrzesień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia