• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Środa 17 sierpnia 2022,
imieniny: Jacka i Mirona

« strona główna

data Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

data 06-09-2011 • Aktualności

Informacje o projekcie na strony internetowe partnerów
Instytutu Rozwoju Regionalnego
(w przypadku kopiowania treści proszę usunąć)

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet V. Dobre rządzenie

Poddziałanie 5.2.1.Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Tytuł projektu: „Skuteczny samorząd – usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego”

Okres realizacji: 03.2011 – 08.2013           

Realizator:  Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest usprawnienie działalności 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego w obszarach problemowych opisanych powyżej.

 

Opis projektu:

Projekt swoimi działaniami obejmie 220 urzędników z 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt będzie realizowany przez Partnerstwo Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego oraz gmin: Brojce, Chojna, Gryfice, Golczewo,
Połczyn-Zdrój, Pyrzyce, Recz, Stepnica, Świerzno, Złocieniec
. O wyborze gmin zdecydowało ich dążenie do doskonalenia standardów działania oraz dotychczasowa wieloletnia, partnerska współpraca ze Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju Regionalnego,
w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności związanych z działaniami inwestycyjnymi tych podmiotów.

 

Rezultaty twarde projektu:

1.      wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 w każdej z 10 partnerskich gmin

2.      zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO w każdej biorącej udział w projekcie gminie (o 10% dla gminy licząc w stosunku do średniej
z lat 2008-2009 – nie mniej niż o 1 decyzję)

3.      wdrożenie i usprawnienie procedury konsultacji społecznych w 10 gminach

4.      wzrost liczby konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy – przyrost o 20 konsultacji (minimum 2 konsultacje w każdej z 10 gmin)

5.      przyjęcie lub aktualizacja kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy w 10 gminach

6.      wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy w 10 gminach

7.      opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania „mapy aktywności” organizacji pozarządowych na terenie gminy w 10 gminach

8.      wdrożenie lub usprawnienie procedury i wzrost liczby zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy – każda
z partnerskich gmin zleci średnio 2 dodatkowe zadania organizacjom pozarządowym w stosunku do stanu z roku 2012

 

W celu wypracowania powyższych rezultatów w ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

1.      wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2008 przez wyspecjalizowaną firmę w urzędach wszystkich 10 gmin biorących udział w projekcie,

2.      Szkolenia mające na celu merytoryczne przygotowanie pracowników urzędów do osiągnięcia rezultatów projektu poprzez współpracę z Opiekunami Wdrażania Procedur (ekspertami)

3.      współpraca przedstawicieli Gmin i Opiekunów Wdrażania Procedur zmierzające do wypracowania wyżej wymienionych rezultatów,

 

Tematyka szkoleń:

 

PAŃSTWO PRAWA

Zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO

(m.in. Postępowanie administracyjne – praktyczne problemy w stosowaniu – orzecznictwo SKO i Sądów Administracyjnych, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, sprawy socjalne, oświata, dodatki mieszkaniowe, Ochrona środowiska, ochrona przyrody, odpady i utrzymanie porządku
w gminach)

 

PARTYCYPACJA I PRZEJRZYSTOŚĆ

Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi

(m.in. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa Prawo
o stowarzyszeniach, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przykłady dobrych praktyk)

 

Wzrost ilości konsultacji społecznych

(m.in. Prawne regulacje dotyczące konsultacji społecznych w j.s.t, Instytucjonalizacja procesu przeprowadzania konsultacji społecznych, w tym: procedur, trybu i norm; Dokumenty planistyczne rozwoju gminy)

 

Kodeks etyczny pracownika urzędu gminy

(m.in. Prawne i etyczne uwarunkowania infrastruktury etycznej w urzędzie administracji samorządowej, Przejrzystość działań w samorządzie, System infrastruktury etycznej
w urzędzie, Monitoring efektywności wdrożonego kodeksu etycznego)

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Sierpień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia