• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
dataDziś jest: Sobota 09 grudnia 2023,
imieniny: Wiesławy i Leokadii

« strona główna

data WiFi4EU - bezpłatny dostęp do internetu w przestrzeni publicznej

data 18-08-2022 • Aktualności

W jedenastu punktach na terenie gminy Recz skorzystasz z bezpłatnego bezprzewodowego internetu. Gmina w ramach inicjatywy WiFi4EU z działania zatytułowanego „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” pozyskała bon o wartości 15.000 euro na pokrycie kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych. Instalacja została wykonana przez firmę E-CHO z Choszczna. Po stronie gminy pozostanie utrzymanie dostępu do internetu.

Na terenie gminy z bezpłatnego internetu skorzystasz:

w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Reczu,

w Urzędzie Miejskim w Reczu,

na Rynku w Reczu,

na placu zabaw przy ul. Staromiejskiej w Reczu,

na placu zabaw przy ul. Murarskiej w Reczu,

w Parku Miejskim w Reczu,

na placu przy Szkole Podstawowej / Orlik / część Stadionu Miejskiego,

w Pomieniu na placu zabaw przy szkole,

w Lubieniowie na placu zabaw przy szkole,

w Nętkowie na placu przy świetlicy,

w Żeliszewie przy Remizie i w kierunku jeziora.

Jak się połączyć ?

Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. Komisja Europejska zarządziła, że nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie.

 

Regulamin

korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet

poprzez publiczną sieć bezprzewodową WiFi4EU na terenie Gminy Recz

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu, wybudowanych w ramach INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) –WiFi4EU. Operatorem infrastruktury jest Gmina Recz (zwana w dalszej części regulaminu „Operatorem”).
 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.
 3. WiFi4EU jest publiczną siecią otwartą.
 4. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu, w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

§2. Zakres odpowiedzialności

 1. W ramach realizacji Usługi, Operator dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Operator zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu Hotspota ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
 2. Operator nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 3. Operator nie odpowiada za nieuprawnione użycie przez użytkownika oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 4. Operator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 5. Operator nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera / urządzenia końcowego Użytkownika w Internecie.
 6. Operator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą Hotspot.
 7. Operator ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w §5 ust. 2.
 8. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspota.

§3. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora.

 1. Operator nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu do Hotspota wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Operator nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspota, a w szczególności za:
 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
 • przesyłanie danych Użytkownika,
 • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Hotspota.

§4. Warunki korzystania/warunki techniczne.

 1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 2. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11g lub 802.11n lub 802.11ac. W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy połączyć się z SSID’em o nazwie „WiFi4EU”. Po połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę akceptacji połączenia do Hotspota.

§5. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych w sposób naruszający prawo, dobre obyczaje lub utrudniający korzystania z udostępnionej sieci innym użytkownikom w tym:
 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej a do których Użytkownik nie ma praw,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić systemy i komputery innych użytkowników Internetu,
 • odsprzedawania dostępu do Internetu,
 • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
 • omijania zabezpieczeń i zakłócania pracy sieci bezprzewodowej.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Operator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci Hotspot.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 3. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika przez osoby trzecie wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§6. Pomoc techniczna

 1. Użytkownik Hotspota może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: informatyk@recz.pl
 2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego z nadajnikiem Hotspot.
 3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom przez pracowników Operatora, ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Operatora.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora w każdym czasie bez uprzedzenia. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu, będzie dostępna pod adresem www.recz.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. W przypadku zaistnienia ewentualnego sporu między Użytkownikiem sieci a Operatorem sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd właściwy miejscowo z uwagi na siedzibę Operatora

 

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Grudzień 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia