• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Środa 17 sierpnia 2022,
imieniny: Jacka i Mirona

« strona główna

data Grant "PPGR" - informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu - UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI

data 25-11-2021 • Aktualności

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI

Grant „PPGR” - informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu

Ważna informacja wyłącznie dla osób, które zgłosiły się do projektu

„Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin PGR w rozwoju cyfrowym”.

Zgodnie z otrzymaną informacją i otrzymanymi uwagami z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – organizatora konkursu, Gmina Recz ma obowiązek zweryfikować złożone oświadczenia (zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu). 

Wobec powyższego wszystkie złożone przez Państwa oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej rodziców, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu - weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego tj.  kopie aktów urodzenia, aktów małżeństwa z których wynikają imiona i nazwiska poszczególnych osób itp.

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodziców, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR - weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR

 UWAGA! –  nie dotyczy tych osób, które już ten dokument złożyły.

3) fakt zamieszkiwania przez ww. krewnego w miejscowości lub gminie objętej PPGR - weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie z ZUS/KRUS, świadectwa pracy, umowy, legitymacje ubezpieczeniowe i inne dokumenty, w których jest zapis o adresie miejsca zamieszkania 

4) fakt potwierdzający zamieszkiwanie dziecka wskazanego w złożonym oświadczeniu na terenie Gminy Recz - w tym celu należy złożyć dokumenty wystawione na rodziców/opiekunów prawnych np. fakturę za media, umowę najmu itp. 

UWAGA! - dotyczy osób nie zameldowanych a zamieszkałych na terenie Gminy Recz.

5) zaświadczenia ze szkoły (wzór do pobrania poniżej), w której dziecko się uczy, że dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. 

W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

UWAGA ! - nie dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej w Reczu

 

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (do pobrania poniżej) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku do godz. 15.30 w poniższy sposób:

1)  w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Reczu lub,

2) skany dokumentów, przesłać na adres e-mail oswiata@recz.pl lub

2) poprzez skrzynkę ePUAP /963xe1dsrw/skrytka

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 95 765 44 61 wew. 112.

W przypadku dostarczenia kopii dokumentów należy potwierdzić ich autentyczność z oryginałem:
- kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM", klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą i podpisem.

UWAGA! Niedostarczenie ww. dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem „wniosku” o udzielenia  wsparcie dla ucznia.

 

Załączniki:

Zaświadczenie ze szkoły

Pismo przewodnie

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Sierpień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia