• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Środa 17 sierpnia 2022,
imieniny: Jacka i Mirona

« strona główna

data Informacja nt. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

data 08-11-2021 • Aktualności

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Recz

 

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) – dalej określanej jako: u.c.p.g., Burmistrz Recza niniejszym informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Recz od dnia 01.01.2022 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 u.c.p.g., Rada Miejska w Reczu przyjęła w dniu 31.10.2017 r. uchwałę nr XXXVII/200/17 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W myśl § 1 ww. uchwały, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie Gminy Recz.

 Równocześnie Burmistrz Recza informuje o możliwości wyłączenia się przez ww. właścicieli nieruchomości niezamieszkanych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Recz od dnia 01.01.2022 r.

 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Recz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 08.01.2022 r. włącznie, złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Recz. Zgodnie z brzmieniem art. 6c ust. 3a u.c.p.g., w ww. oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 Złożone oświadczenie wraz z kopią umowy będzie obowiązywać od dnia 08.01.2022 r. Jego odwołanie będzie możliwe na zasadach wynikających z przepisów u.c.p.g., w szczególności z przepisu art. 6c ust. 3a, 3c, 3e. Zaznaczyć należy, iż w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 08.01.2022 r. na adres: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, tel 95 765 4461. 

Mając na uwadze brzmienie art. 6c ust. 3c pkt 1 u.c.p.g. informuje się również, że w tym samym terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do dnia 08.01.2022 r. włącznie, właściciel nieruchomości może odwołać oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Recz, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Sierpień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia