• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Piątek 10 lipca 2020,
imieniny: Filipa i Amelii

« strona główna

data INFORMACJA

data 27-03-2012 • Aktualności

Burmistrz Recza informuje, że zamierza sprzedać lub wydzierżawić nieruchomość położoną w miejscowości Pomień o numerze działki 393/2 o powierzchni ogólnej 0,4400 ha, zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej.

Kubatura budynku – 9026 m ³

Powierzchnia użytkowa – 1597,23 m 2

 

 

 

 

 

 

           Załącznik do Zarządzenia

          Nr 52/2012 Burmistrza Recza

          z dnia 22.06.2012 r.

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0003, Sulibórz o nr działki 3/5 o powierzchni 0,0801 ha zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego o pow. użytkowej 128,60 m2.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest jako grunty  Bi - 801 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 98 900,00 zł w tym cena gruntu wynosi – 21 850,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedażynieruchomościzwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00009229/1.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz dla nieruchomości tej określony został kierunek zagospodarowania zgodnie z zapisem: MR – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „ Ostoja Ińska” PLB – 320008, Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie do dnia ­­03 sierpnia 2012 r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19, II piętro/ telefon 095 765 4461 wew.113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 22 czerwca 2012 r.

 

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek


 

 


Załącznik do Zarządzenia

NR 58/2012

                                                                                                                                                                                            Burmistrza Recza

                                                                                                                                                                                             z dnia 03 lipca 2012r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

            

L.P

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości - nr działki, powierzchnia w ha, Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena netto nieruchomości

w zł

Informacja

 o formie sprzedaży

Termin do złożenia wniosku pierwszeństwa nabycia art. 34 ust.1 pkt 1 i 2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Obr. 0001

Sokoliniec

 

95

0.6500ha

1/1

SZ1C/00011306/2

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 192,20 m 2 cz. podpiwniczony oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 41,80 m 2 uzbrojenie; woda, energia elektryczna, kanalizacja, dostęp do drogi publicznej

Plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada zapis: MN, RP - tereny mieszkaniowe u usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa, częściowo tereny rolne

 

   210.400,00

w tym wartość gruntu 

    39 000,00

 

Sprzedaż

na własność

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do dnia 7 sierpnia 2012 r.

 

2

Obr.0001

Sokoliniec

 

84

0.4200

SZ1C/00011490/8

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana

 

Plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada zapis: RP - tereny rolne

      4.000,00

 

Sprzedaż

na własność

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu do

dnia 7 sierpnia 2012r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Reczu lub telefonicznie (nr telefonu 95 765 4461 wew. 113).

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 03 lipca 2012 r.

   

 

 

 


Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Lipiec 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Galeria fotografii nasz kanał TV
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia