• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Sobota 22 września 2018,
imieniny: Tomasza i Maurycego

« strona główna

data UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA

data 06-10-2017 • Aktualności

6 października 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Reczu odbyło się spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Panem Ryszardem Mićko. Podczas spotkania została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu. Gminę Recz reprezentowali Burmistrz Recza Wiesław Łoński i Skarbnik Miejski Ewa Patrzałek. W spotkaniu uczestniczyli również Piotr Bohdziewicz Sekretarz Miejski i Agnieszka Koźbiał Dyrektor MGOKiS w Reczu.

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja i remont budynku Domu Kultury w Reczu. Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem i Operatorem inwestycji jest Gmina Recz. Projekt obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury po zakończeniu realizacji projektu. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów Gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie z priorytetu RPZP.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Jest to jedna z dwóch inwestycji jakie zostaną przeprowadzone w budynku Domu Kultury w Reczu. Do końca 2017 r. w budynku zostaną wyremontowane pomieszczenia niezbędne do utworzenia Klubu Seniora. Na tą inwestycję Gmina Recz otrzymała dotację celową Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 91 000 zł, co stanowi dofinansowanie w wysokości 80% inwestycji, w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

red. I. Rogan