• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Środa 17 sierpnia 2022,
imieniny: Jacka i Mirona

« strona główna

data OTWARTY KONKURS OFERT

data 02-01-2012 • Aktualności

 

Zarządzenie nr 2/2012

Burmistrza Recza

z dnia 2 stycznia 2012r.

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2012 roku.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art.28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857 z póżn. zm.) oraz uchwały nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 roku”, zarządza się, co następuje:

            § 1.1. Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2012 roku.

            2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzania.

            § 2. Przyznanie środków finansowych w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu, o których mowa w § 1 ust. 1 podmiotom wyłonionym w postępowaniu konkursowym, nastąpi poprzez zawarcie umowy.

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

       

Burmistrz Recza

Józef Romanowski

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Sierpień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia